Nederlands en Japans bedrijf, daagden elkaar uit… 😂🤣


Tip van Spectrum: Hierboven hebben wij voor geïnteresseerden een gerelateerd filmpje bijgevoegd.

Leestijd van MOP: 2 minuten.

LEUKE MOP: Een Nederlands en een Japans bedrijf, daagden elkaar uit in een jaarlijks te houden kanorace, met in iedere kano 8 kanoërs.

Een Nederlands en een Japans bedrijf, daagden elkaar uit in een jaarlijks te houden kanorace, met in iedere kano 8 kanoërs.

Allebei de teams werkten een trainingsschema uit, schakelden voedingsspecialisten in om hen te adviseren over hun dieet, verbeterden hun techniek…

En op de dag van de race waren beide teams op hun best.

De Japanners wonnen met een kilometer voorsprong!

Na de nederlaag was het moreel van het Nederlandse team tot een dieptepunt gedaald.

Het management van het Nederlandse bedrijf besloot dat er volgend jaar gewonnen moest worden.

Daarom werd er een projectgroep opgericht om de problemen te onderzoeken.

De projectgroep ontdekte na een grondige procesanalyse dat er bij het Japanse team 7 kanoërs roeiden en er één de instructies gaf, terwijl er bij het Nederlandse team 1 kanoër roeide en er 7 instructies gaven.

In deze crisissituatie gaf het management van het Nederlandse bedrijf een duidelijk bewijs van hun leiderscapaciteiten: Ze huurden meteen een adviesbureau in om de structuur van het Nederlandse kanoteam te onderzoeken.

Na veel maanden van hard werken, kwamen de experts tot de conclusie, dat er in het Nederlandse kanoteam teveel mensen instructies gaven en te weinig mensen roeiden.

Met behulp van het rapport van de experts, werd besloten de werkwijze van het kanoteam te wijzigen.

Met behulp van het RASCI-model werd een nieuwe aanpak uitgewerkt.

De wijziging hield in dat er nu 4 kanoërs instructies zouden geven, 2 kanoërs toezicht zouden houden, 1 kanoër hoofd van de toezichthouders zou zijn en 1 kanoër zou roeien.

Bovendien werden er maatregelen genomen om die ene roeier te motiveren: “We moeten zijn werkgebied vergroten, hem meer verantwoordelijkheden geven en het proces duidelijk uittekenen in een stroomschema (zeer toepasselijk voor een roeier) zodat hij een beter inzicht heeft in het totaal.”

Het jaar erna won het Japanse team met 2 kilometer voorsprong.

Het Nederlandse team ontsloeg de roeier onmiddellijk wegens de slechte resultaten.

De toezichthouders kregen een promotie voor de vele overuren die ze presteerden bij het uitschrijven van het proces en het verbeteren van de technieken.

Het externe adviesbureau maakte een nieuwe analyse, waarin naar voren kwam dat de juiste tactiek was gekozen, dat de motivatie goed was, maar dat het materiaal verbeterd moest worden.

Het Nederlandse bedrijf is nu bezig een nieuwe kano te ontwerpen.

Kon je hier ook lekker om lachen? Deel het dan op Facebook/Whatsapp!

Recent Posts