Als je een zwerm van zulke insecten ziet – wees dan niet bang en bel de brandweer en politie niet


 

Er wordt aangenomen dat de neiging van honingbijen om nieuwe kolonies te stichten wordt beïnvloed door een breed scala aan ecologische en sociale variabelen. ((lees dit belangrijke verhaal zeker tot het einde))

Honingbijenkolonies hebben geen andere keuze dan hun huidige locatie te verlaten om naar een nieuw gebied te verhuizen, een nieuwe kolonie te stichten en vervolgens terug te keren naar hun vorige locatie.

Een bestaande kolonie wordt uiteindelijk opgesplitst in twee afzonderlijke kolonies als een direct gevolg van deze manoeuvre, die tot stand komt als gevolg van het scenario.

‘Zwermen’ is een natuurlijke reproductiemethode die plaatsvindt wanneer een kolonie een punt heeft bereikt waarop het te druk is voor het welzijn van de kolonie zelf.

Zwermen treedt op wanneer een kolonie dit stadium heeft bereikt.

In eenvoudigere woorden: Zwermen is het proces dat plaatsvindt wanneer een kolonie is uitgegroeid tot het punt dat het ongezond is voor de kolonie om in haar huidige staat te blijven bestaan.

Omdat het op het warmste deel van de dag plaatsvindt, is het zwermen op zijn best tijdens de maanden tussen het einde van de lente en het begin van de zomer.

Deze maanden vallen namelijk in de overgangsperiode tussen lente en zomer.

Honingbijenkolonies bestaan ​​uit veel verschillende soorten honingbijen, waaronder werkbijen, darrenhoningbijen en de bijenkoningin.

Zwermen honingbijen worden ‘honingraten’ genoemd.

Bijen die op het punt staan ​​te zwermen, kunnen een tijdje in de lucht rondhangen voordat ze zich in een cluster op een tak, struik of een ander oppervlak nestelen.

Dit gebeurt voordat ze gaan zwermen. Clusters hebben de neiging om de hele reis naar dat gebied op dezelfde plek te blijven.

Dit gedrag staat bekend als clustering.

Dit kan een uur tot een paar dagen duren, afhankelijk van de weersomstandigheden buiten en de tijd die de bijen nodig hebben om een ​​nieuwe positie voor hun nest te kiezen.

Als de bijen geen geschikt nieuw huis voor hun nest vinden, kan dit nog een tijdje duren.

Zodra het cluster zich bewust wordt van de aanwezigheid van een nieuwe kolonie, begint het zich onmiddellijk te verspreiden en in verschillende richtingen te reizen in een poging de kolonie te vinden.

Zwermen honingbijen vormen over het algemeen geen significant gevaar voor mensen in de overgrote meerderheid van de gemelde gevallen.

Honingbijen die op het punt staan ​​te zwermen, vullen hun magen met honing en stuifmeel net voordat ze gaan zwermen om de kans te verkleinen dat ze iemand per ongeluk steken.

De bijen die in het gebied blijven, zullen veel minder snel steken, tenzij ze worden geprovoceerd, en het aantal bijen dat wordt getraind om de kolonie te verdedigen, neemt af naarmate ze verder van het nest en de jongen verwijderd zijn.

Tenzij ze worden geprovoceerd, zullen de bijen die nog in de buurt zijn, minder snel een steek (en voedselopslag) afleveren.

Als er een zwerm honingbijen wordt gespot op een boom, struik of gebouw, hoeft u geen preventieve maatregelen te nemen.

Er is geen gevaar voor de mens. Zwermen honingbijen vormen geen gevaar. Omdat zwermen maar een beperkte tijd aanwezig zullen zijn, moet je geduld oefenen om ze zo snel mogelijk kwijt te raken.

Ondanks het feit dat je een veilige afstand tot de zwerm moet bewaren en anderen moet vertellen hetzelfde te doen, zou je kunnen merken dat het kijken naar de bijen vanaf een veilige afstand nog steeds leuk is.

Dit is het geval ongeacht of u mensen adviseert om uw voorbeeld te volgen.

Het is mogelijk dat u de imker een zwerm honingbijen kunt geven, zodat hij of zij de zwerm namens u kan verplaatsen; dit hangt echter af van de imker met wie u zaken doet.

Als u de imker een zwerm honingbijen kunt geven, kan de imker de zwerm voor u verplaatsen.

Als u de imker een zwerm honingbijen kunt geven, kunnen zij de zwerm namens u naar een nieuwe locatie verplaatsen.

Voer een gesprek met een plaatselijke imker die gespecialiseerd is in het omgaan met zwermen en die hier al ervaring mee heeft, of neem contact op met het plaatselijke voorlichtingsbureau om een ​​verwijzing te vragen naar een imker die een expert is in het vangen van zwermen.

Met beide opties kunt u een imker vinden die gekwalificeerd is om met zwermen om te gaan.

Het is in het belang van iedereen om elke vorm van besmetting zoveel mogelijk te vermijden, tenzij de locatie van de zwerm een ​​groot risico voor de gezondheid vormt.

In dit geval is het in het belang van iedereen om de besmetting aan te pakken. Het is in ieders belang om alle vormen van infectie zoveel als menselijk mogelijk is te vermijden.

Het gebruik van water in combinatie met zeep moet worden gereserveerd voor gebruik als een absoluut laatste redmiddel in de poging om de bijen te verwijderen (maximaal één kopje vloeibaar afwasmiddel verdund in één gallon water).

Door het grote aantal van bijen die bij het proces betrokken zijn, is het sproeien van een honingbijzwerm vol gevaar en moet indien mogelijk worden vermeden.

Als je vond dat dit artikel nuttig was, overweeg dan om het door te sturen naar je dierbaren en goede vrienden.

Recent Posts