DMCA

Digital Millennium Copyright Act Policy (DMCA)

Het is mijn beleid om te reageren op duidelijke meldingen van vermeende auteursrechtinbreuken. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden door een van mijn gebruikers, moet u ons een behoorlijke kennisgeving sturen. Alle kennisgevingen moeten voldoen aan de meldingsvereisten van de DMCA. U MOET de volgende informatie verstrekken:

1. Identificeer jezelf als een van beide:
– De eigenaar van auteursrechtelijk beschermde werken, of
– Een persoon “die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarvan wordt beweerd dat deze is geschonden.”

2. Identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden.

3. Identificeer het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp van de inbreukmakende activiteit is en dat moet worden verwijderd of waarvoor toegang moet worden uitgeschakeld door mij de exacte locatie van het inbreukmakende bestand te geven met de exacte interupload.com link

4. Geef me het webadres waaronder de link is gepubliceerd.

5. Geef uw contactgegevens op, waaronder uw volledige naam, adres en telefoonnummer.

(Zie 17 U.S.C. 512 (c) (3) voor meer informatie over de vereiste informatie voor geldige meldingen.)

U moet zich ervan bewust zijn dat, volgens de DMCA, eisers die een verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven met betrekking tot schending van het auteursrecht aansprakelijk kunnen zijn voor schade die is opgelopen als gevolg van het verwijderen of blokkeren van materiaal, gerechtskosten en honoraria van advocaten.

Een goede kennisgeving moet de bovenstaande informatie bevatten of deze mag ONBEGRENSD zijn.

Stuur meldingen naar onze chat op onze Facebookpagina: Evendelen.nl

Houd rekening met 2 werkdagen voor een antwoord per bericht. Bedankt voor uw begrip.

Scroll naar boven