Jonge vrouw grijpt blinde man’s hand niet wetende dat man vanaf zijkant haar vastlegt 😳😲

 

Terwijl Casey Spellman met vrienden in Wrigleyville was, kwam ze een blinde man tegen die moeite had om een taxi aan te houden. 

Ze ging naar hem toe en vroeg of hij al dan niet hulp nodig had, wat hij gracieus accepteerde. 

Ze hielp hem bij het aanhouden van een taxi en zorgde er vervolgens voor dat hij onderweg was. Ze had geen idee dat haar nobele daad uiteindelijk via internet zou worden gedeeld.

De foto’s zijn gemaakt door een man uit Indiana die toevallig op dat moment in de regio was. Hij uploadde ze vervolgens naar Facebook. 

Het bericht kreeg zeer snel veel aandacht en werd honderdduizenden keren gedeeld. 

Velen waren ontroerd om hun bewondering en dankbaarheid jegens Casey te uiten voor haar meelevende gedrag jegens de persoon die hulp nodig had.

De reactie die Casey gaf op de aandacht die hij kreeg was bescheiden. 

Ze legde uit dat ze niets meer deed dan wat iemand anders in die omstandigheid zou hebben gedaan, en dat ze oprecht gelooft dat haar daad van naastenliefde anderen zal motiveren om iedereen met respect te behandelen, ondanks eventuele verschillen of beperkingen.

Lees dit zeker tot het einde om de videobeelden te zien

I: De betekenis van onbeduidende daden van hoffelijkheid en vriendelijkheid

De betekenis van ogenschijnlijk onbeduidende acties wordt onder de aandacht gebracht door Casey’s daad van naastenliefde jegens de blinde man. 

Het is mogelijk om met relatief weinig moeite een grote impact te hebben op het leven van een ander. 

Deze ogenschijnlijk onbeduidende acties kunnen een grote impact hebben op de dag van de persoon die u helpt, of het nu is door de deur voor hen open te houden of hen te helpen bij het oversteken.

Er zijn veel mensen die worstelen met verschillende moeilijkheden in het leven, zoals financiële problemen, fysieke beperkingen of psychische problemen. 

© Beeldautoriteit / YouTube

Vanwege deze problemen kan het voor individuen moeilijk zijn om zich een weg te banen door de samenleving. 

We kunnen helpen om hun leven een beetje eenvoudiger te maken als we aardig voor ze zijn en onze steun bieden.

Het is essentieel om in gedachten te houden dat zelfs de kleinste acties verstrekkende gevolgen kunnen hebben. 

Wanneer iemand wordt bijgestaan, heeft deze een grotere kans om “vooruit te betalen” en een andere persoon bij te staan die het financieel moeilijk heeft. 

© Beeldautoriteit / YouTube

Dit begint een cyclus van vrijgevigheid die het potentieel heeft om zich door gemeenschappen uit te breiden en de wereld in een betere plek te veranderen.

II: Leven met een handicap

De blinde man die verscheen op Casey’s foto die viraal ging op Facebook, is slechts één voorbeeld van een persoon die door het leven moet gaan om de gevolgen van een handicap het hoofd te bieden. 

Personen met een handicap kunnen het moeilijk vinden om de activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren en effectief te functioneren in de samenleving. 

© Beeldautoriteit / YouTube

Ze kunnen op sociale hindernissen stuiten, zoals vooroordelen of stigmatisering, of ze kunnen op fysieke barrières stuiten, zoals gebouwen of vervoer, die voor hen ontoegankelijk zijn.

Het is essentieel voor de samenleving om haar acceptatiebereik uit te breiden en toleranter te worden tegenover mensen met beperkingen.

© Beeldautoriteit / YouTube

Dit omvat het toegankelijk maken van faciliteiten en vervoer, evenals het bevorderen van een omgeving die mensen met een handicap accepteert en verdraagt. 

Wanneer mensen merken dat een ander het moeilijk heeft, is het absoluut noodzakelijk dat ze ingrijpen en hulp bieden aan die persoon.

© Beeldautoriteit / YouTube

III: De invloed van sociale media

Zonder sociale media zou Casey’s genereuze daad nooit door zoveel mensen over de hele wereld zijn gezien. 

De kracht van sociale media ligt in het vermogen om gedachten en ideeën in korte tijd onder een groot aantal mensen te verspreiden. 

© Beeldautoriteit / YouTube

In dit geval was Casey’s genereuze daad in staat om anderen aan te moedigen en te inspireren om medeleven met elkaar te tonen door hun eigen vriendelijke daden.

Aan de andere kant hebben sociale-mediaplatforms het potentieel om een tweesnijdend zwaard te zijn. 

© Beeldautoriteit / YouTube

Het is mogelijk om het te gebruiken om haat en negatieve energie te verspreiden, maar ook om andere mensen te pesten en lastig te vallen. 

Het is essentieel om verantwoord gebruik te maken van sociale media en om positief denken en vriendelijke daden aan te moedigen.

© Beeldautoriteit / YouTube

IV: Vriendelijkheid, de sleutel tot een betere samenleving

Uiteindelijk tonen Casey’s vriendelijke daad en de bijbehorende post die viraal ging op Facebook aan dat zelfs ogenschijnlijk onbelangrijke vriendelijke daden een aanzienlijke invloed kunnen hebben op het leven van anderen. 

We kunnen een samenleving bevorderen die toleranter is en verschillen tussen haar leden accepteert door mededogen met elkaar te tonen. 

Het is essentieel dat we voor elkaar zorgen en elkaar helpen wanneer we daartoe in staat zijn.

© Beeldautoriteit / YouTube

Het lijdt geen twijfel dat de wereld een veel betere plek zou zijn als meer mensen de tijd zouden nemen om vriendelijker voor elkaar te zijn. 

Wij, als mensen, zijn degenen die de taak hebben om deze verandering tot stand te brengen en optimisme en liefde te verspreiden, waar we ook gaan.

Bekijk nu het videomateriaal dat bij dit artikel hoort:

Bronnen: Yahoo.com, WRTV.com

Scroll naar boven