Werknemers restaurant wensten dat niemand zag wat ze op rekening van agenten hadden geschreven

 

Toen ze zagen dat ze honger begonnen te krijgen tijdens hun gebruikelijke diensten, besloten vier wetshandhavers om naar een restaurant te gaan voor de lunch. ((lees verhaal zeker tot het einde))

Ze bleven werken tot het punt waarop ze al hun verantwoordelijkheden hadden vervuld.

Gedurende die periode werkten ze volgens de standaard werkuren van een bedrijf, dat wil zeggen dat ze normaal functioneerden.

Ze waren zich totaal niet bewust van het feit dat de manager en kelner hun uniformen hadden gezien op het moment dat ze door de deur liepen en al voorbereidingen aan het treffen waren om een ​​bedrag van hun rekening af te schrijven op het moment dat ze het restaurant binnenkwamen.

”Ze waren verrast toen ze hun rekening kregen en zagen dat een aanzienlijk deel van de prijs van hun maaltijd was afgetrokken van het totale bedrag dat voor de rekening moest worden betaald.”

Na het optreden dat werd waargenomen in ’t restaurant, bracht een serveerster genaamd Zoe hulde aan de jongens door hen te prijzen als ‘heren’.

Degene die aan het woord was, zei dat ‘uitkijken naar hun komst een plezier is’ en dat ‘anticiperen op hun komst een genot is’.

Wat daarna gebeurde werd echter een sensatie op sociale media en kreeg als gevolg van dit fenomeen veel aandacht.

Volgens een medewerker die 18 jaar in dienst was bij het bedrijf, waren er vier politieagenten van het aangrenzende politiebureau die het restaurant regelmatig bezochten.

De medewerker is degene die ons deze informatie heeft verstrekt en met ons heeft gedeeld.

Daarom kwamen zij en Rao met een plan en toen het tijd was voor de politie om de rekening van $ 67 te betalen, realiseerden ze zich dat het hun taak was om het te betalen in plaats van de politie.

Als gevolg hiervan kwamen zij en Rao op het plan.

De ober en het management betaalden niet alleen de maaltijden van de serveerster en manager, maar ze voegden ook een handgeschreven briefje toe aan de bon.

Daarnaast betaalden de ober en manager de maaltijden. Ze prezen zowel de serveerster als het management voor de hoeveelheid tijd en moeite die ze hebben gestoken in het verlenen van service aan de klanten van het restaurant, zoals in de brief stond.

Je brengt zowel je fysieke als emotionele gezondheid in gevaar als je dat doet! De brief was helemaal onderaan op het ontvangstbewijs geschreven, beginnend bovenaan, en liep helemaal door tot onderaan, waar hij naar de politie werd gestuurd.

”Er zijn geen adequate woorden om uit te drukken hoe dankbaar ik jullie allemaal ben, en ik kan jullie gewoon niet genoeg bedanken voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan.”

”Weet alsjeblieft dat ik niets wat je voor mij hebt gedaan als vanzelfsprekend aanneem. De maaltijd van vanavond is voor ons, en als je wilt, betalen we er zelfs de rekening voor.”

Ze wekken de indruk dat ze geven om de mensen die in de regio wonen, wat een goed beeld is omdat het laat zien dat ze zich zorgen maken over de mensen en de omgeving.

Ze hechten enorm veel belang aan de bijdrage die ieder mens levert aan het geheel en zien dit als het allerbelangrijkste in de wereld. De manier waarop ze zich gedragen, geeft een aanzienlijke hoeveelheid informatie over wie ze zijn als persoon.

Arline haastte zich om Zoe te naderen en zei: ‘Laten we het regelen’, verwijzend naar de politie die de nachtploeg draaide. “Laten we ervoor zorgen dat er voor gezorgd wordt!”

Om hun waardering uit te drukken aan de twee personen die werkzaam waren bij het restaurant, plaatste het politiebureau van Slidell een foto van het ontvangstbewijs op de officiële Facebook-pagina die aan hun afdeling was gekoppeld.

Zelfs na het moment bleef Wood doen alsof hij volledig overweldigd was door alle aandacht die op hem werd gericht.

Ik werd wakker geschud door een telefoontje, maar aangezien het nog heel vroeg in de ochtend was, had ik geen idee waar het telefoontje over ging.

”Ik was me totaal niet bewust van wat er gebeurde.

‘Je moet eigenlijk weten dat we het niet voor de publiciteit deden.”

De twee vriendelijke mensen hopen nu dat anderen geïnspireerd zullen worden door hun vriendelijke daad en op de een of andere manier zullen handelen om degenen te herkennen die elke dag over ons waken.

De vier wetshandhavers spraken hun dankbaarheid uit aan Wood en Rao voor hun moed door een buitengewoon grote fooi achter te laten in het restaurant. Dit werd gedaan in het geval dat er enige verwarring was rond het scenario.

Ze doen dit door ons de kans te geven onze waardering te tonen aan de mannen en vrouwen in het blauw die hun leven op het spel zetten om ons te beschermen zonder rekening te houden met zichzelf.

Dit soort situaties zouden we vaker moeten zien. Mensen worden herinnerd aan de drijfveren om de verplichtingen die aan hun werk zijn verbonden na te komen. We zijn trots op de agenten en de werknemers.

Als je vond dat dit artikel nuttig was, overweeg dan om het door te sturen naar je dierbaren en goede vrienden.

Scroll naar boven